Dol migratori: com alleugerir el patiment que viuen les persones migrades?

En la xerrada organitzada per la Comunalitat de Manresa, l’educadora Adriana Gómez ens dona algunes claus per entendre els efectes dels processos migratoris en la salut mental de les persones i com podem ajudar-les.

“Migrar és un moviment que implica una crisi emocional i psicològica amb conseqüències en la salut integral” explica l’educadora, antropòloga i terapeuta familiar Adriana Gómez en la xerrada organitzada per la Comunalitat de Manresa, el passat 13 de gener, a la Casa Flors Sirera.

Durant dues hores, aquesta experta en dol migratori ens va ajudar a entendre quins són els efectes sobre la salut mental de les persones migrades, entendre com és el seu procés de dol, i sobretot, com ajudar-les. A continuació recollim els aprenentatges més destacats:

Els efectes en les persones migrades

Segons Gómez, migrar té efectes en moltes capes, des de les més visibles fins a les més invisibles. Per començar, implica, una pèrdua de familiaritat: enyorament de la llar i la cultura, entortolligada amb un sentiment de pèrdua de la família, els costums, els llocs i les relacions.

Alhora, hi ha un procés d’adaptació al desconegut que pot provocar estrès i ansietat. Dos processos que poden generar confusió o conflicte pel que fa a la identitat cultural, necessitant una redefinició de la mateixa identitat en el nou context i de construir noves relacions i xarxes de suport.

D’altra banda, hem de contemplar també hi ha una pressió social, un estrès relacionat amb les expectatives socials i les comparacions amb la cultura d’origen. En casos on es barreja el racisme i la xenofòbia, poden aflorar sentiments d’inseguretat per viure en una societat que té prejudicis i estereotips cap a la cultura de la persona migrada.

I finalment, tenint en compte el pes del factor econòmic en processos migratoris, els sentiments d’inseguretat econòmica i preocupació pel futur solen estar-hi barrejats.

De tot aquest procés n’anomenem dol o pèrdua ambigua. Perquè ens trobem en una pèrdua que no està clarament definida o reconeguda pels altres i, potser, fins i tot, tampoc és reconeguda per la mateixa persona que l’experimenta. El dol és més complicat perquè no hi ha una definició i perquè la persona queda fixada entre l’esperança i la incertesa.

Com podem ajudar en cada fase del dol?

Aquest procés de dol, com qualsevol altre, té les seves fases: la negació (no ser conscient de les emocions), la ira (sentir injustícia, frustració), la negociació (voler canviar la realitat), la depressió (una tristesa profunda, desmotivació) i l’acceptació (aquesta és la realitat).

Però Gómez ens explica, per cada fase, què pot ajudar a la persona per fer el procés més lleuger.

  • en la fase de negació, cal temps per reconèixer i validar les emocions.
  • quan ja s’arriba a la fase de frustració i sentim molta injustícia, cal canalitzar aquesta energia a través d’esports, activitats o meditació.
  • en el moment de negociació, és necessari buscar el propòsit de la pèrdua. I donar resposta a les preguntes: Per què estic fent això? Què busco?
  • en el moment de depressió, buscar ajuda, expressar els sentiments, intentar dur a terme activitats d’integració.
  • i, en l’etapa d’acceptació, en la que s’aconsegueix arribar a acceptar la realitat, entenent que la vida segueix tot i la petjada del procés migratori, pot ajudar fer rituals per recordar i honrar les pèrdues del camí.

Finalment, Gómez recorda que com qualsevol altre procés, el dol no té per què ser lineal i que es pot psicosomatitzar amb símptomes gastrointestinals, tensió o dolor muscular, problemes per agafar el son, fatiga, esgotament, canvis en la gana, problemes a la pell, tensió arterial alta o problemes amb la menstruació.