Comerç de proximitat

Aquesta línia de treball vol reactivar i promocionar el petit comerç i el comerç de proximitat.

L’objectiu és contribuir a millorar l’activitat econòmica des de la proximitat, posant la vida i la seva sostenibilitat al centre, i visibilitzant la interdependència que existeix entre nosaltres, a nivell individual i col·lectiu.

– Fomentem la intercooperació entre comerciants i amb el veïnat.

– Afavorim l’ampliació del teixit comercial organitzat.

El comerç local i de proximitat és un factor clau per la cohesió, per trencar l’aïllament social i reconstruir els vincles d’una comunitat com és un barri. El comerç local és imprescindible pel desenvolupament econòmic però també pel desenvolupament social d’un barri: pot fer emergir pràctiques d’economia comunitàries, de cures, antiracistes i feministes.

La proximitat física i l’atenció personalitzada és, sense cap mena de dubte, una de les qualitats a preservar en un món globalitzat i en constant crisi. Cal reconstruir comunitats resistents a les crisis presents (econòmiques, socials, ecològiques) sorgides arran de la COVID-19, però també a les que vindran: és necessari crear xarxes que ens sostinguin, assegurant l’exercici del dret a la ciutat i a viure-hi dignament. 

Notícies relacionades